Boliden får tillstånd att använda järnsand i Kankbergsgruvan

Mark- och miljödomstolen har godkänt Bolidens ansökan om att använda järnsand som återfyllnadsmaterial i Kankbergsgruvan. Domen vann laga kraft i juli 2017.

Domen visar att Mark- och miljödomstolen betraktar järnsanden som biprodukt när den används som återfyllnadsmaterial i gruva.

Läs domen här.