Mer om Boliden Rönnskär

Boliden Rönnskär är en världsledande återvinnare av metall från elektronikmaterial och en av de viktigaste aktörerna inom cirkulär ekonomi i Sverige.  Smältverket har kapacitet att återvinna motsvarande två miljoner mobiltelefoner varje dygn, året runt. Förutom återvinning av koppar och ädelmetaller från olika typer av återvinningsmaterial bearbetas mineralkoncentrat från Bolidens egna och externa gruvor. I processen utvinns bland annat koppar, ädelmetaller, bly, svavelprodukter och järnsand. Smältverket är Bolidens största produktionsenhet och är med sina cirka 900 anställda den största privata arbetsplatsen i regionen.

Flygbild på Boliden Rönnskär

Smältverket byggdes ursprungligen för att ta hand om den malm som upptäcktes i Boliden 1924. Malmen från Bolidengruvan exporterades först till smältverk utomlands, men på grund av malmens sammansättning kunde dessa bara ta emot små volymer. Boliden beslutade därför att bygga ett eget smältverk i Skelleftehamn, utanför Skellefteå. Produktionen startade 1930.

 

Järnsandens betydelse för Boliden Rönnskär

Varje år utvinns cirka 250 000 ton järnsand vid Boliden Rönnskär. Järnsanden är en biprodukt från smältverkets kopparframställning.  I smältprocessen har järnsanden en viktig funktion, eftersom den är en förutsättning för att få fram högkvalitativa metaller, t ex koppar, guld och silver.

Sedan mitten på 1970-talet har järnsanden använts som ett konstruktionsmaterial vid vägbyggen och runt husgrunder i Skellefteåområdet. På grund av dess stabilitet samt mycket goda dränerande och markisolerande egenskaper, har efterfrågan på järnsand från lokala entreprenörer tidvis varit större än tillgången. För Boliden Rönnskär är kontinuerlig avsättning av järnsanden en förutsättning för verksamheten.

Användningen av järnsand bidrar till ett effektivare samhälle och en hållbar cirkulär ekonomi i motsats till att bryta ändliga resurser i form av bergtäkter.

Läs mer om Rönnskär på Bolidens webbplats (extern länk)