Boliden Rönnskär

Boliden Rönnskär är en världsledande återvinnare av metall från elektronikskrot och en av de viktigaste aktörerna inom cirkulär ekonomi i Sverige. Smältverket har kapacitet att återvinna motsvarande två miljoner mobiltelefoner varje dygn, året runt. Förutom återvinning av koppar och ädelmetaller från olika typer av återvinningsmaterial, främst elektronikskrot, bearbetas råvaror från Bolidens egna och externa gruvor. I processen utvinns bland annat koppar, ädelmetaller, bly, svavelprodukter och järnsand. Smältverket är Bolidens största produktionsenhet och är med sina cirka 800 anställda den största privata arbetsplatsen i regionen.

 

Flygbild på Boliden Rönnskär

Smältverket byggdes ursprungligen för att ta hand om den malm som upptäcktes i Boliden 1924. Malmen från Bolidengruvan exporterades först till smältverk utomlands, men på grund av malmens sammansättning kunde dessa bara ta emot små volymer. Boliden beslutade därför att bygga ett eget smältverk i Skelleftehamn, utanför Skellefteå. Produktionen startade 1930.

 

Järnsandens betydelse för Boliden Rönnskär

Varje år utvinns cirka 250 000 ton järnsand vid Boliden Rönnskär. Järnsanden är en biprodukt från smältverkets kopparframställning. I smältprocessen har järnsanden en viktig funktion, eftersom den är en förutsättning för att få fram högkvalitativa metaller, t ex koppar, guld och silver.

 

Sedan mitten på 1970-talet har järnsanden använts som ett konstruktionsmaterial vid vägbyggen och runt husgrunder i Skellefteåområdet. Tack vare dess stabilitet samt mycket goda dränerande och markisolerande egenskaper, har efterfrågan på järnsand från lokala entreprenörer tidvis varit större än tillgången.

 

Konsekvenser om järnsand inte kan användas som konstruktionsmaterial

Den uppkomna situationen där Skellefteå kommun har infört nya restriktiva regler för användning av järnsand, innebär att Boliden Rönnskär har fått anlägga stora lager. Där samlas nu järnsanden oanvänd på hög – 250 000 ton per år.  Eftersom järnsanden är en integrerad del av smältverkets process, går det inte att minska produktionen utan att också minska framställningen av övriga produkter, så som koppar, guld och silver. Med den takt högarna växer finns snart ingen plats kvar på industriområdet för lagring av järnsanden. Att kunna avyttra järnsanden är en förutsättning för Rönnskärs verksamhet.

 

För Boliden skulle anläggande av deponier medföra stora kostnader. Boliden Rönnskär påverkas därför ekonomiskt, men ser också att samhället i stort påverkas negativt då det enda alternativet till järnsand är att bryta ändliga resurser i form av bergtäkter.