Deponi för järnsand

Vid smältverket Boliden Rönnskär produceras järnsand som en biprodukt vid kopparframställningen. Järnsand används i huvudsak som anläggningsmaterial samt som blästersand. I dagsläget mellanlagras järnsanden på Rönnskärs industriområde i Skellefteå kommun.

Efterfrågan på järnsand har varierat över åren, vilket medför att mellanlagrade mängder varierar. I dagsläget finns ingen långsiktigt tryggad avsättning för järnsand. Kapaciteten för mellanlagring inom befintligt industriområde är dessutom begränsad. Bolaget söker därför ytor för deponering av järnsand på annan plats. Behovet av deponi gäller dels järnsand som det inte finns avsättning för, dels järnsand som inte uppfyller ställda kvalitetskrav (så kallad off-grade).

Ansökan avser slutligt omhändertagande av järnsanden från Rönnskär vid en deponianläggning. När järnsand deponeras som avfall kan materialet läggas på deponi för icke farligt avfall, baserat på laktester i enlighet med gällande föreskrifter (NFS 2004:10).

Boliden inbjuder till ett samråd enligt miljöbalken för allmänheten

Tid: 30 augusti 2021, kl 18.00
Plats: Koppargården vid Boliden Rönnskär i Skelleftehamn

Samrådet kommer att annonseras under kungörelser i Norran. Samrådsunderlaget publiceras också på www.boliden.com under rubriken ”Information till närboende” på sidan om Boliden Rönnskär.

För mer information kontakta Boliden Mineral AB
Marie Holmberg, projektledare, marie.holmberg@boliden.com, tfn: 0910-77 38 84
Pasi Peltola, miljösamordnare, pasi.peltola@boliden.com, tfn: 0910-77 33 63

Ladda ner Samrådsunderlag gällande deponi för järnsand (PDF)
Ladda ner Presentation samrådsmöte deponi 210830 (PDF)