Försäljningen av järnsand är igång

Försäljningen av järnsand har sakta börjat komma igång igen. I november 2017 slopade Skellefteå kommuns bygg- och miljönämnd sina riktlinjer för järnsand. Det betyder att byråkratin kring användningen kraftigt förenklats.

 

Läs Norrans artikel här (Prenumeranter)