Järnsand certifierad som ballast

Boliden järnsand har produktcertifierats som ballastmaterial.

CE-märkningen, enligt EU:s regler, tydliggör därmed järnsandens ställning som biprodukt. CE-märkningen innebär att Boliden har tagit fram rutiner för att kvalitetssäkra produktionsprocess såväl som hantering av produkten, t ex vid lagring och utlastning.

Certifieringen har gjorts av RISE, f d Statens provningsanstalt.

Se certifikatet här.