Järnsand en biprodukt i husgrund

Mark- och miljödomstolen har avgjort ett ärende som klassificerar järnsand som en biprodukt när den används i husgrunder. 

Domen gäller ett specifikt ärende, där en privatperson i Umeå ville använda järnsand under grunden till ett bostadshus. Umeå kommun och senare Länsstyrelsen avslog ansökan.

Frågan överklagades vidare till Mark- och miljödomstolen, som i juli 2017 upphävde beslutet. Domstolen konstaterar att järnsand, för den aktuella användningen, är en biprodukt.

Den slutsats Boliden drar från domen är att järnsand ska klassificeras som en biprodukt när den används i husgrunder i enlighet med Bolidens användaranvisning. Det ska heller inte behövas någon anmälan eller tillståndsprövning av denna användning.

Läs domen här.