Järnsand

Järnsand utvinns som en biprodukt från smältverkets kopparframställning, där basen är råvaror från gruvor och olika återvinningsmaterial, t ex elektronikskrot. Järnsanden innehåller vanligt förekommande mineraler som förenats till en kemiskt stabil glasartad förening. Huvudbeståndsdelarna är järn och kisel, järnet kommer från gruvråvarorna och kiseln från den sand som används som slaggbildare. I järnsanden finns även små mängder koppar (0.5%) och zink (1.3%). Innehållet av övriga grundämnen, främst metaller, är generellt sett under 0.1%.

 

Järnsanden har goda isolerande och dränerande egenskaper vilket gör att den passar bra som konstruktionsmaterial vid väg- och husbyggnation. I folkmun kallas järnsanden för granulering och har använts i Skellefteåområdet sedan 1970-talet.

Järnsanden som konstruktionsmaterial

 

Järnsanden är en del av den cirkulära ekonomin

Ett flertal undersökningar har utrett materialets egenskaper och kommit fram till att järnsand har likvärdiga, sannolikt bättre egenskaper ur miljö- och konstruktionsperspektiv än vanligt bergkross. Istället för att bryta bergkross från naturen så erbjuder järnsanden ett alternativ som gör att vi kan återvinna ett befintligt material och hushålla med naturens resurser. Boliden Rönnskär är en världsledande återvinnare av metall från elektronikskrot och en av de viktigaste aktörerna inom cirkulär ekonomi i Sverige.

 

Läs mer om Boliden Rönnskärs roll i den cirkulära ekonomin här.

 

Regler kring användandet av järnsand

Som vägledning för korrekt användning har Boliden Rönnskär tagit fram en användaranvisning. Denna finns att tillgå här: Användaranvisning

 

Sedan något år tillbaka har Skellefteå kommun definierat järnsanden som ett avfall istället för som tidigare, en produkt. Detta är ett beslut som står i strid med mark- och miljödomstolens tillståndsbeslut från 2013. Kommunens omklassificering innebär att användarna av järnsand nu måste ansöka om miljötillstånd för att använda produkten. Boliden menar, i linje med mark- och miljödomstolens beslut, att järnsand är en biprodukt. Dessutom har järnsanden utmärkta egenskaper för markisolering och dränering samt bidrar till en hållbar och cirkulär ekonomi.

Järnsandens miljöeffekter

Under många år har Boliden utfört undersökningar om eventuella miljöeffekter av järnsandsanvändningen. Undersökningarna visar att järnsanden är kemiskt stabil och att inga negativa miljöeffekter kan påvisas där järnsand används.

Läs mer på fakta om järnsand