Länsstyrelsen godkänner Bolidens användaranvisning för järnsand

Länsstyrelsen har på sin websida utfärdat en vägledning för kommuner angående Boliden Järnsand. Länsstyrelsen godkänner Bolidens användaranvisning, som har förtydligats gällande vilka försiktighetsmått som ska tas vid användning av materialet i närheten av sulfidjordar, grundvatten och brunnar. Länsstyrelsen betraktar järnsanden som en biprodukt vid specifikt avgränsade användningsområden och konstaterar att användningen är ett anmälningsärende hos kommunen.

Länk till länsstyrelsen.

Länk till användaranvisningen.