Miljö och hållbarhet

Det moderna samhället efterfrågar allt fler produkter som kräver metaller för att fungera. Det är nödvändigt att vi använder jordens resurser så effektivt som möjligt – återvinningen av metaller blir allt viktigare.

Vikten av återvinning

Boliden Rönnskär är en världsledande återvinnare av metall från elektronikmaterial och är en av de viktigaste aktörerna inom cirkulär ekonomi i Sverige. Metallerna från elektronikmaterial blir till ny metall som kan användas i andra elektriska och elektroniska applikationer. Dessutom återvinns energin från plasten i elektronikmaterial och omvandlas till fjärrvärme och el. Smältverket återvinner även metaller ur andra återvinningsmaterial som metallskrot samt restprodukter från stålverk, mässingsverk och metallgjuterier. Ett avfall för ett företag kan vara en råvara för ett annat.

infografik_webb

En cirkulär ekonomi handlar inte bara om att återvinna värde ur restprodukter. Lika viktigt är att hitta användningsområden för ”hela” restmaterial och biprodukter. Järnsanden är ett exempel på detta.

Järnsanden har mycket goda isolerande och dränerande egenskaper, vilket gör att den passar utmärkt som konstruktionsmaterial vid väg- och husbyggnation. Alternativet är bergkross, ett jungfruligt material från bergtäkt. Genom att använda järnsand istället för bergkross bidrar man till den cirkulära ekonomin.

 

Bolidens miljöansvar

Boliden arbetar ständigt med att minska miljöpåverkan från verksamheten och har ambitionen att göra mer än vad lagar och regler kräver. Under 2015 påbörjades investeringar som är ett resultat av villkoren i det miljötillstånd som beviljades för Boliden Rönnskär 2014. Totalt uppgår miljöinvesteringarna till cirka 1 miljard SEK under perioden 2015 – 2018.

Ett exempel på ett större åtagande än vad lagen kräver är det underjordsförvar som Boliden bygger i anslutning till smältverket. Enligt miljölagstiftningen ska processavfall innehållande mer än 0,1 % kvicksilver förvaras där. Boliden har beslutat att även placera allt annat farligt avfall från smältverket i djupförvaret.

Läs mer om Bolidens hållbarhetsarbete (extern sida)