Nyheter

Försäljningen av järnsand är igång

Försäljningen av järnsand har sakta börjat komma igång igen. I november 2017 slopade Skellefteå kommuns bygg- och miljönämnd sina riktlinjer för järnsand. Det betyder att byråkratin kring användningen kraftigt förenklats.

 

Läs Norrans artikel här (Prenumeranter)


Skellefteå kommun tar bort riktlinjerna för järnsand

Skellefteå kommuns bygg- och miljönämnd beslutade vid sitt möte 6 november att kommunen slopar sina riktlinjer för järnsand. Det blir heller inte några nya riktlinjer, utan nu är det upp till användaren att följa länsstyrelsens riktlinjer och bedöma om den tänkta användningen är miljöfarlig eller inte.

 

Läs Norrans artikel här (Prenumeranter)


Järnsand certifierad som ballast

Boliden järnsand har produktcertifierats som ballastmaterial.

CE-märkningen, enligt EU:s regler, tydliggör därmed järnsandens ställning som biprodukt. CE-märkningen innebär att Boliden har tagit fram rutiner för att kvalitetssäkra produktionsprocess såväl som hantering av produkten, t ex vid lagring och utlastning.

Certifieringen har gjorts av RISE, f d Statens provningsanstalt.

Se certifikatet här.


Boliden får tillstånd att använda järnsand i Kankbergsgruvan

Mark- och miljödomstolen har godkänt Bolidens ansökan om att använda järnsand som återfyllnadsmaterial i Kankbergsgruvan. Domen vann laga kraft i juli 2017.

Domen visar att Mark- och miljödomstolen betraktar järnsanden som biprodukt när den används som återfyllnadsmaterial i gruva.

Läs domen här.


Järnsand en biprodukt i husgrund

Mark- och miljödomstolen har avgjort ett ärende som klassificerar järnsand som en biprodukt när den används i husgrunder. 

Domen gäller ett specifikt ärende, där en privatperson i Umeå ville använda järnsand under grunden till ett bostadshus. Umeå kommun och senare Länsstyrelsen avslog ansökan.

Frågan överklagades vidare till Mark- och miljödomstolen, som i juli 2017 upphävde beslutet. Domstolen konstaterar att järnsand, för den aktuella användningen, är en biprodukt.

Den slutsats Boliden drar från domen är att järnsand ska klassificeras som en biprodukt när den används i husgrunder i enlighet med Bolidens användaranvisning. Det ska heller inte behövas någon anmälan eller tillståndsprövning av denna användning.

Läs domen här.


Länsstyrelsen godkänner Bolidens användaranvisning för järnsand

Länsstyrelsen har på sin websida utfärdat en vägledning för kommuner angående Boliden Järnsand. Länsstyrelsen godkänner Bolidens användaranvisning, som har förtydligats gällande vilka försiktighetsmått som ska tas vid användning av materialet i närheten av sulfidjordar, grundvatten och brunnar. Länsstyrelsen betraktar järnsanden som en biprodukt vid specifikt avgränsade användningsområden och konstaterar att användningen är ett anmälningsärende hos kommunen.

Länk till länsstyrelsen.

Länk till användaranvisningen.

 


Får använda järnsand vid havet

Norran 12 maj

Det får läggas ut järnsand på ett industriområde i Skelleftehamn, på fastigheten Profilen 1. Det bestämde en enig bygg- och miljönämnd vid senaste mötet. Platsen är gamla Utternbåtar där Solkraft numera håller till.
Läs artikeln här (prenumeranter)

Järnsand het fråga i fullmäktige

Norran 25 april

”Varför har bygg- och miljönämnden klassat järnsanden som ett avfall, samtidigt som en dom klargjort att det är en biprodukt”. Detta undrade Kristdemokraten Charlotta Enkvist vid tisdagens kommunfullmäktige.

Läs artikeln här


Ja till järnsand på Solbacken

Norran 11 april

Det får användas järnsand på ytterligare ett industriområde i Skellefteå. Det bestämde bygg- och miljönämnden vid måndagens möte.

Läs artikeln här


Kommunledningen måste ta sitt ansvar i järnsandsfrågan

Norran 28 mars

Debatt. Bygg- och miljönämndens ordförande, Evelina Fahlesson (S), skrev nyligen att järnsand ska användas i Skellefteå. Det är ett bra uttalande, men hon måste också följa upp det med långsiktiga spelregler som häver det de facto-förbud som i praktiken råder i dag.

Läs artikeln här


Det finns en framtid för järnsanden i Skellefteå

Norran 22 mars

Debatt. Järnsand är ett avfall som ska användas. Det krävs dock en prövning utifrån exempelvis platsen den ska användas på och hur den ska användas. Denna prövning görs i de flesta fall i bygg- och miljönämnden.

Läs artikeln här


Vill köpa ny järnsand – men måste först se till att den gamla används.

Norran 8 mars

Det blir stora mängder ny järnsand som levereras direkt från Rönnskär till byggen på Hedensbyn. Främst behövs den till Fabrikens gård.

Läs artikeln här


Det blev ja till användning av järnsand i Hedensbyns industriområde

Norran 8 mars

Det blir användning av järnsand vid de stora byggena i Hedensbyn. Det har nu bygg- och miljönämnden bestämt.

Läs artikeln här


Bygg- och miljönämnden tillåter järnsand

P4 Västerbotten 7 mars

Politikerna i bygg- och miljönämnden i Skellefteå har beslutat att tillåta cirka 32 000 ton Järnsand på ett industriområde i stan.

Läs artikeln här


Borgerliga partier vill ta frågan om järnsand i kommunfullmäktige.

Norran Debatt 4 mars

Det är dags att kommunens högsta instans tar ställning till järnsanden. Det tycker de fyra borgerliga partierna i Skellefteå.

Läs artikeln här


Kommunens beslut hotar våra jobb

Norran Debatt 28 februari

Vi fackliga på Rönnskär följer kommunens agerande med allt större frustration. Vi kan inte stillatigande se på när ett fåtal tjänstemän inom kommunen väljer att vantolka olika regelverk och överträda sina befogenheter. Konsekvensen kan bli att våra medlemmars försörjning hotas.

Läs artikeln här


Miljö och ekonomi hänger ihop, även när det gäller järnsand

Norran Debatt 23 februari

Vi delar uppfattningen att jobb, företagande och miljö ska gå hand i hand. Vi tror att Skellefteå kan bli mycket bättre på att ta vara på de möjligheter som finns i återvinning och energieffektivisering. Att på ett ansvarsfullt sätt göra det möjligt att använda järnsand är ett steg på den vägen.

Lär artikeln här


Bygg- och miljönämnden hotar jobb i Skellefteå

Norran Debatt 19 februari

Trots tydliga domar i miljödomstolar agerar bygg- och miljönämnden gång efter annan på ett sätt som försvårar och fördyrar verksamheten för Skellefteås största industri, och därmed också kommunens största privata arbetsgivare.

Läs artikeln här


Boliden fick rätt om järnsanden

Processnet 14 februari

Skellefteå tog ett beslut som saknade stöd i lagen. Nu river domstolen upp kommunens riktlinjer kring järnsand i mark. ”Domen visar att nämnden inte har rätt att hitta på egna regler” säger Linn Andersson, Bolidens miljöchef i Rönnskär.

Läs artikeln här


Stora ärenden om järnsand sköts på framtiden – oklarheter anses finnas

Norran 7 februari

Det är oklart om det får användas järnsand vid det stora bygget vid Fabriken på Hedensbyn. Politikerna bollade tillbaka frågan för ytterligare utredning.

Läs artikeln här


Riktlinjer om gammal järnsand upphävdes – Vi ska inte överklaga

Norran 4 februari

– Vi ska inte överklaga beslutet. Istället ska vi nu fundera hur vi kan informera om järnsand som hittas i marken. Det säger Ann-Christin Westerlund, t f ordförande i bygg- och miljönämnden.

Läs artikeln här


Domstol ger klartecken för järnsand

Norran 25 januari

Bakläxa – det får bygg- och miljönämnden i Skellefteå när det gäller beslut kring användningen av järnsand från Rönnskär. Det är Mark- och miljödomstolen som undanröjer beslut från nämnden.

Läs artikeln här


Miljöchefen välkomnar beslutet

Norran 25 januari

”Givetvis välkomnar vi mark- och miljödomstolens domstolens ställningstagande, det är ett steg i rätt riktning”. Linn Andersson är miljöchef på Rönnskär. Hon konstaterar att ”bergen” av järnsand på industriområdet är ett bekymmer.

Läs artikeln här


Boliden Mineral fick rätt om järnsanden

Processnet 24 januari

Mark- och miljödomstolen i Umeå går på Boliden Minerals linje och upphäver länsstyrelsens beslut om att avvisa företagets klagan mot bygg- och miljönämnden i Skellefteå när det gäller användningen av järnsanden från Bolidens koppartillverkning.

Läs artikeln här


Nya turer om Bolidens järnsand

Recyclingnet 23 januari

Mark- och miljödomstolen undanröjer bygg- och miljönämndens beslut kring järnsand från Rönnskärsverken i Skellefteå.

Läs artikeln här


Ny vändning i frågan om järnsanden

SVT 20 januari

Bygg- och miljönämnden i Skellefteå anser att den är miljöfarlig, men körs nu över av mark- och miljödomstolen som menar att nämnden gått över sin befogenhet i frågan om järnsanden. ”De kan inte hitta på egna regler om hur järnsanden ska klassificeras och hanteras”.

Läs artikeln här


Därför vill Boliden bygga ut Rönnskärsverken

Norran 29 november

Bolidens planer handlar om en expansion österut, det vill säga den del som ligger närmast Finland. Där ska det anläggas en sprängstensvall med skydd mot erosion mot havet i öster för att vallen ska kunna stå kvar under lång tid. Innanför vallen ska området fyllas med främst järnsand, totalt 230 000 kubikmeter.

Läs artikeln här


Kankberg gruva kan återfyllas med järnsand

Norran 27 november

Nu ska järnsanden tillbaka dit den kanske främst hör hemma: Till gruvan. Åtminstone har Skellefteå kommun tillstyrkt användningen. Bolidenbolaget vill använda järnsand som stabiliserande fyllnadsmaterial i Kankbergsgruvan. Där används för närvarande gråberg som fyllnad i de utbrutna bergrummen.

Läs artikeln här


Policy ändras: Krav på tillsyn minskar i beslut om järnsand

Norran 2 september

Bygg- och miljönämnden i Skellefteå lindrar kraven när det ges lov att använda järnsand. Som Norran tidigare berättat har godkännanden för att använda järnsand kommit igång igen, efter att frågan om materialets eventuella farlighet har utretts.

Läs artikeln här


Lager för järnsand på Näsudden får godkännande

Norran 31 augusti

Bygg och miljönämnden har inget emot det nya mellanlagret för järnsand som planeras på Näsudden i Skelleftehamn. Det är kommunala Skellefteå Hamn som vill anlägga lagret. Där ska 260 000 ton nyproducerad järnsand mellanlagras i några år. Sedan är det tänkt att användas till en blivande kaj

Läs artikeln här


Skellefteå Kommun börjar bygga med järnsand – trots oklart kring risker

Sveriges Radio Västerbotten 18 juli

Nu beviljar Bygg och miljönämnden i Skellefteå kommun flera fall av byggnationer med järnsand. Man går emot miljöavdelningens rekommendationer i fem av fem fall. Dessutom bygger man bredvid dagis och bostäder som går emot sina egna riktlinjer.

Hör inslaget här


Nämnden kör över miljöavdelningen vid besluten

Norran 18 juli

Trots att miljöavdelningen ville säga nej i samtliga fall bestämde nämnden att järnsand får användas. Politikerna går emot sina tjänstemän eftersom de redan antagit riktlinjer. Det gjordes 7 mars i år. Där står att järnsand får användas vid just byggen av gator och vägar.

Läs artikeln här


Ett ton arsenik ingår i materialet för fem vägbyggen i höst

Norran 18 juli

Alla fem byggen där man vill använda järnsand fick ja av bygg- och miljönämnden. I materialet som läggs i kommunens egna vägar döljer sig 1 139 kilo arsenik. Att lägga järnsand i marken när man bygger ska prövas enligt miljöbalken. Vid förra mötet hade nämnden fem ansökningar att ta ställning till. Det blev ja till samtliga, men med krav om försiktighetsåtgärder.

Läs artikeln här


Kommunen får börja bygga med järnsand igen

Norran 18 juli

I höst kan Skellefteå kommun använda järnsand i byggen igen. Lars Pettersson, produktionsansvarig för gator och vägar, är nöjd med besluten. Nu kan pengarna för ombyggnader räcka längre. I två års tid har det legat en nästan död hand på användningen av järnsand.

Läs artikeln här


Järnsand vid gungorna i nästan alla lekparker

Norran 11 juli

Det finns järnsand i nästan alla lekparker i Skellefteå kommun. Något som kan fördyra kommande renoveringar. På vissa ställen kan järnsanden ligga under hela lekparken, som på Nordanå.

Läs artikeln här


Skulle ha fått vattenlek i Nordanå – nu skjuts bygget upp

Norran 9 juli

Den relativt nya lekparken på Nordanå kan vålla stora kostnader i framtiden. Orsaken är att den är byggd på ett lager av järnsand. En planerad utbyggnad med vattenpump och kvarnhjul hänger i luften på grund av järnsanden. Den var meningen att byggas i sommar.

Läs artikeln här


Kommunen förhindrar en klok återanvändning

Norran 9 juni

Debatt. Skellefteå kommun hindrar denna användning och har dessutom satt enskilda i kläm – helt i onödan och på felaktiga grunder. Därför väljer Boliden att överklaga kommunens beslut kring hanteringen av järnsand.

Läs artikeln här


Nu finns regler för den som gräver upp järnsand

Norran 10 maj

Riskerar du att hitta järnsand när du gräver på din gård? Nu finns nya regler att förhålla sig till. Järnsanden är en restprodukt från Rönnskär och har länge använts som fyllandsmaterial vid byggande. På senare tid har dock materialet klassats som miljöfarligt.

Läs artikeln här


Kräver svar kring järnsanden: Svårt att få tillstånd, trots nya riktlinjer

Norran 4 Maj

Hur användningen av järnsand ska styras upp har under längre tid diskuterats inom Skellefteå kommun. Nu vill Jens Wennberg (L) ha tydliga besked.

Läs artikeln här


Boliden vill fylla gruva med järnsand

SVT Nyheter Västerbotten 21 Apr

Boliden Mineral vill använda slagg från Rönnskärsverken, så kallad järnsand som återfyllnadsmaterial i Kankbergsgruvan. Bolaget absöker nu om en ändring av gruvans miljötillstånd. Bergsstaten har inget emot planerna. Innan mark- och miljödomstolen tar upp frågan ska bolaget hålla ett offentligt samrådsmöte i Boliden. Järnsanden har blivit ett problem för Boliden efter ett kommunalt förbud att använda den som byggnadsmaterial.

Läs artikeln här


Två mellanlager av järnsand

Norran 5 april

Tre ärenden angående järnsand har tagits upp i bygg- och miljönämnden i Skellefteå kommun. Två blev ja, en blev nej. Tekniska nämnden har fått godkänt med två ansökningar om att ha mellanlager med järnsand på Näsudden i Skelleftehamn.

Läs artikeln här


Järnsanden knivig fråga för kommunen

Norran 8 mars

Järnsanden som anläggningsändamål har blivit en knivig fråga för Skellefteå kommun. Nu har bygg- och miljönämnden tagit fram riktlinjer. Lekplatser, bostadsområden och parkområden anses som mindre lämpliga användningsområden.

Läs artikeln här


Riktlinjer för järnsand i Skellefteå

Sveriges Radio Västerbotten 8 Mar

Miljönämnden i Skellefteå har tagit fram riktlinjer för användning av järnsand. Det ska tydliggöra hur Miljönämnden resonerar när dom fattar beslut.

Hör inslaget här


Järnhård strid i kommunens sandlåda

SVT Nyheter Västerbotten 7 Mar

Bygg– och miljönämnden i Skellefteå tvingas backa om järnsanden från Rönnskärsverken när tekniska nämnden ska bygga ny hamn. Användningen av så kallad järnsand från Rönnskärsverken har ställt olika kommunala intressen mot varandra i Skellefteå. Idag tvingas bygg– och miljönämnden anta nya riktlinjer, för det material den tidigare förbjudit.

Läs artikeln här


Tolkning av miljöbalken motverkar återvinning

Svenska Dagbladet 1 februari

Avfall är oerhört strängt reglerat inom EU. Vi i Sverige har gått lite längre och lagt på ytterligare försiktighetsmått. I kombination med tolkningen av miljöbalken leder det till att användbart byggmaterial inte nyttjas, skriver Pia Pehrson, Ludvig Gustafson och Pelle Stubelius, Foyen Advokatfirma.

Läs artikeln här


Förbjudet för andra men tillåtet för kommunen

SVT Nyheter Västerbotten 27 december 2015

Förbjudet för andra men tillåtet när Skellefteå kommun själv bygger med så kallad järnsand. Orättvist tycker medlemmarna i en bostadsrättsförening som åkt på en dyr smäll. När Skellefteå kommun bygger ut sin Arena på Vitberget lägger de tillbaka den järnsand de grävt upp som fyllnadsmaterial.

Se inslaget här


Varje dygn växer Rönnskärsverkens järnsandsberg med 800 ton

Norran 7 december 2015

Skämtsamt kallas de båda järnsandbergen för öst- och västtoppen för att anknyta till Kebnekaises syd- och nordtopp. Men så himla roligt är det inte att bergen växer med 800 ton per dygn.

Läs artikeln här


Det kommer inte att handla om en miljöskandal

Norran 7 december 2015

Sedan i somras har Christer Svensson, projektledare för gator och parker på samhällsbyggnad, tagit prover på två områden i Skellefteå. ”Vi vill följa upp eventuell miljöpåverkan av järnsanden”, säger han.

Läs artikeln här


Järnsanden i Skellefteå rör upp känslor

Sveriges Radio Västerbotten 29 november 2015

När järnsand hittas i Skellefteå gör kommunen två helt olika bedömningar om den ska saneras bort eller inte. När järnsand hittades under parkeringsplatserna hos bostadsrättföreningen Torpet i Skellefteå blev de ombedda av kommunen att betala en halv miljon kronor. Det har tidigare varit lagligt att använda järnsand men Länsstyrelsen har nu klassat den som ett miljöpåverkande avfall.

Läs artikeln här


Kommunen slipper ta bort järnsand

Sveriges Radio Västerbotten 28 november 2015

Den miljöfarliga järnsanden får ligga kvar i marken när Skellefteå Kommun bygger om den egna fastigheten Skellefteå Kraft Arena. Beslutet har fattats av miljönämndens ordförande Evelina Fahlesson tillsammans med tjänstemän på Miljökontoret.

Hör inslaget här


Stopp för järnsand kan orsaka varsel

Sveriges Radio Västerbotten 16 november 2015

Stoppet för att sälja Rönnskärsverkens järnsand kan innebära minskad produktion och färre anställda. ”Vi kan inte producera lika mycket koppar och då måste vi ju minska med folk också”, säger Roland Antonsson som är Metalls klubbordförande på Rönnskärsverken.

Hör inslaget här