Om du vill köpa järnsand

All användning av järnsand ska ske enligt Bolidens användaranvisning. Om järnsand ska användas på annat sätt, rekommenderar Boliden att kontakt tas med berörd miljömyndighet, t ex Skellefteå kommuns bygg- och miljökontor, för att bedöma om anmälan eller tillståndsprövning bör ske.

Försäljning av järnsand till privatpersoner sker via Bilfrakt eller Tommys Transport i Skellefteå.

Försäljning av järnsand till företag sker via Boliden Commercial AB i Stockholm. Kontaktperson är Saga Mills, saga.mills@boliden.com.