Skellefteå kommun tar bort riktlinjerna för järnsand

Skellefteå kommuns bygg- och miljönämnd beslutade vid sitt möte 6 november att kommunen slopar sina riktlinjer för järnsand. Det blir heller inte några nya riktlinjer, utan nu är det upp till användaren att följa länsstyrelsens riktlinjer och bedöma om den tänkta användningen är miljöfarlig eller inte.

 

Läs Norrans artikel här (Prenumeranter)